Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Boeken

Bij elke huuraanvraag dienen deze algemene voorwaarden door de aanvrager te worden aanvaard en getekend. Alle huuraanvragen dienen te gebeuren per email info@villavioletas.com of via het contactblad van deze website: https://villavioletas.com/contact-en-prijzen/

Verhuur en huur

Het gehuurde mag door niet meer dan 8 personen worden bewoond. Mogelijkheid tot 9de persoon steeds op aanvraag en te bespreken bij boeking voor een meerprijs van €100 per week. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven. De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het vakan­tiehuis, inclusief gebruik van de vaste inventaris, zoals deze is beschreven exclusief water, elektriciteit en eindschoonmaakkosten. Wel inbegrepen zijn lakens, kussenslopen, bad­handdoeken en theedoeken. Wel inbegrepen zijn dekbedden en overtrekken voor 8 per­sonen

Huurprijs en waarborgsom

Eerste betaling: 50% van de huurgelden 5 dagen na ondertekening huurcontract.

Overige saldo huurgelden 50% van de huurgelden ten laatste 8 weken voor aankomstdatum.

Waarborg €500 te betalen ten laatste 4 weken voor aankomstdatum en wordt volledig terugbetaald binnen 10 dagen na vertrek volgens algemene voorwaarden.

Eindschoonmaakkosten van €75 zijn verplicht en contant te betalen aan de tussenpersoon bij aankomst op en voor de in ontvangst name van de huissleutels.

Kosten van water en elektriciteit volgens eigen verbruik te betalen na meteropnames. Elektriciteit €0.45 per kWh en water €4 per m³. De tussenpersoon komt de meterstanden opnemen bij aankomst en vertrek van uw verblijf.

Bij gebrek aan tijdige en volledige betaling wordt de aanvraag geacht te zijn ingetrokken en zal de aanvraag worden geannuleerd.

De betalingen gebeuren via bankoverschrijving aangegeven op de betalingsovereenkomst.

Terugbetaling waarborg:

Er zal geen geld worden ingehouden anders dan dat dit nodig is om schade te herstellen of te vervangen.

De huurder dient alle schade aan de lokale verantwoordelijke of de eigenaars spontaan te melden.

Alle sleutels zijn achtergelaten bij de verantwoordelijke en de woning is volledig vergrendeld wanneer men de woning verlaat.

Alle onkosten van water en elektriciteit tijdens het verblijf zijn betaald.

Geen linnen zijn verdwenen of beschadigd.

Geen vroege aankomst of te laat uitchecken.

Er geen boetes zijn opgelegd vanwege illegale activiteiten, huisdieren, overige verhuur of bestelde diensten tijdens het verblijf.

Er is geen schade aangericht aan de woning of de inboedel.

Al het afval is opgeruimd in de daarvoor bestemde straatcontainers en alle gebruikte keukengerief is schoongemaakt en opgeruimd.

Het bedrag van schade is niet beperkt tot het bedrag van de waarborg indien de schade hoger is.

Reis- en annuleringsverzekering

We raden al onze gasten aan een reisverzekering aan te schaffen voor hun vakantie.

Betaling eindschoonmaakkosten

Eindschoonmaakkosten van €75 zijn verplicht en contant te betalen aan de tussenpersoon bij aankomst en vòòr de in ontvangstname van de huissleutels. Bij vertrek dient de huurder de vakantiewoning in behoorlijke staat en netjes achter te laten. De huurder dient de inboedel van de vakantiewoning steeds op de oorspronkelijke plaats terug te plaatsen. Servies en keukengerei dienen te zijn af gewassen en opgeborgen in de daartoe bestemde kasten. Eindschoonmaak is voor het normaal schoonmaken van de woning. Indien de woning in een onacceptabele toestand wordt achtergelaten zullen de kosten hiervoor worden ingehouden van de waarborg. De eigenaars of de gevolmachtigde tussenpersoon is gerechtigd de eindcontrole te doen na het vertrek van de huurder en extra (reiniging)kosten aan te rekenen indien de vakantiewoning niet netjes is nagelaten en/of niet alles op de oorspronkelijke plaats is terug geplaatst.

Bedden

Alle bedden zijn voorzien van matrasbeschermers. Mocht u een probleem voorzien met mogelijk bedplassen, dan staan we er op dat u een ‘vochtbestendige’ molton meebrengt om het matras te beschermen. Matrassen worden gecontroleerd aan beide zijden bij de eindcontrole en schade aan het matras zal worden aangerekend (reinigingskosten).

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Roken

Dit is een niet-rokerswoning. Roken is alleen toegestaan buiten op het terras. Let op met de droogte, de natuur dient te worden gerespecteerd. Er mag in geen geval schade worden berokkend aan bomen en struikgewas.

Gehuchtje Limaria

De woning ligt in een prettige en veilige villawijk van Limaria. De woning heeft 3 staanplaatsen voor uw auto(‘s) op het terrein. De huurder zal de rust en privacy van de buurtbewoners respecteren. Het is ten strengste verboden geluidsoverlast te veroorzaken en na 22u00 dient stilte te worden gerespecteerd.

Annulering

Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd. Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode vanaf heden tot 12 weken vóór de begindatum van de huurperiode, verliest hij 50% van de totale huurprijs. Bij annulering vanaf 12 weken tot 4 weken vóór de begindatum van de huurperiode, verliest hij 75% van de totale huurprijs. Vanaf 4 weken tot aan de begindatum van de huurperiode betaalt de huurder de volledige huurprijs van 100%. Indien de huurder tijdens de huurperiode meedeelt geen gebruik (meer) van het gehuurde te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd. Indien huurder de huurprijs niet op de vervaldatum heeft voldaan of andere verplichtingen ingevolge deze overeenk­omst niet nakomt, heeft verhuurder het recht om nakoming en/of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft verhuurder het recht zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden. Verhuurder behoudt het recht op schadevergoeding.

Aansprakelijkheid schade en diefstal

De eigenaren zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken, verwondingen of ziektes die zich voordoen tijdens een verblijf in of rondom de woning. De eigenaar/verhuurder is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor ongelukken in en rond het zwembad. Toezicht houden op kinderen is dan ook op elk moment noodzakelijk zowel in de tuin alsook in en rond het zwembad. Het terras en de tuin is ommuurd en voorzien van een metalen toegangshekken. Toezicht op kinderen is dan ook hier op elk moment noodzakelijk, want klimmen, zitten op de muren is gevaarlijk en verboden. Door het warme en droge klimaat heeft deze regio een hoog brandgevaar. Het is verboden vuur te maken binnen en buiten het terrein van de villa De huiseigenaren zijn tevens niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van persoonlijke bezittingen of kostbaarheden. Door deze reservering te accepteren is overeengekomen dat alle gasten uitdrukkelijk het risico van schade ten gevolge van het gebruik van de woning erkennen. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode. Bij het verlaten van het domein dient u de parasol steeds te sluiten omdat onverwachte windstoten kunnen plaatsvinden. De huurder is aansprakelijk voor diefstal van – en schade aan de inboedel ten gevolge van inbraak wanneer bij afwezigheid of het verlaten van de woning en het domein de ramen, deuren en buitenpoorten niet op slot werden gedaan. Bij volledige betaling vragen wij een fotokopie te overhandigen van uw identiteitskaart. Klachten en bevoegde rechtbank: Geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, waarbij het Vredegerecht Zandhoven bevoegd is. Geschillen worden indien mogelijk opgelost met een minnelijke schikking, of met een procedure van minnelijke schikking via het Vredegerecht van Zandhoven. Geschillen worden niet uitgevochten via de media, sociale media of andere wijzen die het imago van de eigenaars kunnen beschadigen. Imagoschade ten gevolge van dergelijke actie zal verhaald worden op de klant.